Archive for the ‘WSTĘPNIAK Smoka’ Category

Prolog

Posted: 25 listopada 2014 by NOE in ADWENT, KALENDARZ ADWENTOWY, NOE ma głos..., WSTĘPNIAK Smoka

SpustoszonaWinnica

Ugór bezmyśli polskiej, należy przeorać przegłęboko – pisze O. Warszawski w posłowiu
O. Warszawski …
Tak wyszło, że posłowie, będzie prologiem, z zakończenia robię wstęp! 😉
Nie będę cytował, podawał przypisów; będę parafrazował teksty O. Pawła, tak jak mi wygodniej; kto ma ochotę niech sięgnie do źródła, do korzenia, Der Wurzel
Ja opieram się na wydaniu z 1947 roku, nakładem I Polskiej Dywizji Pancernej; miejsce wydania „na okupacji” to też wymowne, jak wszystko ostatnio, w moim życiu…
Wracając; każdy kto zasiada to dej książki, jak do przeczytania, napotka srogi zawód;
Bo ta książka ma być rozważana, celem przeorania duszy właśnie; służyć mam rozmyślaniu.
Tu małą dygresja, O. Paweł, czyli Józef Warszawski był Jezuitą a w duchowości jezuickiej, rozważanie zajmuje pierwsze miejsce; rozważanie życia Jezusa Chrystusa – tu populatoryzatorami jezuici byli książeczki „O naśladowaniu Jezusa” . Tomasza a Kempis; słynne rekolekcje wg Ignacego Loyoli – miesięczne rozważania spraw ostatecznych, etc …

View original post 489 słów więcej

Reklamy